Pulsar BHP

BHP dla pracowników biurowych

Spośród różnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można wyróżnić takie, które jest skierowane dla pracowników administracyjnych i biurowych.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiednie warunki oraz edukację o zachowaniu bezpieczeństwa w pracy.

Szkolenie BHP pracowników administracyjno-biuroPulsar BHP .

Widok do druku:

Pulsar BHP