Outsourcing bhp

Sprzęt przeciwpożarowy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, które są odpowiednio określone w przepisach prawnych, dotyczących BHP.

W ich skład wchodzi również ochrona przeciwpożarowa.

Sprzęt ochrony przeciwpożarowej, znajdujący się wewnątrz budynków, to najczęściej systemy do gaszenia pożarów, czyli gaśnice lub hydranty wewnętrzne, które można podzielić na przenośne i stałe urządzenia.

Ponadto do sprzętu PPOŻ można Outsourcing bhp .

Widok do druku:

Outsourcing bhp